VILTGÅRDEN

vilt direkt från den finska naturen

 

Viltgården, som säljer vilt, har gården Marieberg i Ingå som sin bas. Mariebergs historia går tillbaka till 1800-talet – förr i tiden sysslade man med lantbruk och bokskapsskötsel på gården. Idag fungerar markerna som viltåkrar och hela området sköts på hjortarnas och älgarnas villkor.

 

År 2013 grundade Tomas Landers företaget Viltgården, själva gården hade i i årtionden varit i släktens ägo. Eftersom familjen Landers var van att utnyttja de råvaror som naturen erbjuder beslöt man sig för att också erbjuda viltkött och kräftor av hög kvalitet åt andra. Idag producerar företaget kött från naturliga inhemska djurbestånd både till privatpersoner och återförsäljare.

 

Matti Korhonen ansvarar för Viltgårdens dagliga verksamhet och han bistås av Peter Vamosi som arbetar med hanteringen av köttet. Alla vi som jobbar på Viltgården har en stark jägarbakgrund – tack vare Viltgården har vårt fritidsintresse utvecklats till ett jobb.

  

Matti har både via sina studier och tidigare arbetsuppgifter satt sig in i nyttjandet av naturresureserna på ett hållbart sätt i enlighet med en hållbar utveckling. Det är en naturlig förlängning på denna process att nyttja vilt – det är ett hållbart val att få ut kött från djurbestånd som skötts i enlighet med miljöns villkor.

 

Våra huvudprodukter är kött från inhemsk älg, vitsvanshjort, dovhjort och mufflon samt under kräftsäsongen finska signal- och flodkräftor. Allt kött som vi säljer härstammar från vilt som jagats enligt den hållbara användningens principer. Köttet styckas och packas i en vilthanteringsanläggning som godkänts av Evira – köttet godkänns alltid av en veterinär.

 

Via foodhub vill vi fördomsfritt delta i att utveckla nya servicemodeller så att så många som möjligt på ett enkelt sätt ska kunna skaffa livsmedel av hög kvalitet direkt från producenterna. Framförallt vill vi främja utbudet av hållbart inhemskt kött.

 

Mariebergintie 110
10210 Inkoo
045-616 5562

[email protected]
www.viltgarden.com


Ahlbergs trädgård

AIRIKKALA

BOSGÅRD

Den ekologiska gården i Lehtokumpu

Gårdsboden i Kyrkslätt

KAUPUNKILAISTEN OMA PELTO

LILLKLOBB PERMACULTURE

MALMGÅRD

Mäntymäki ekogård

PICKALA GÅRD SWE

RÅBÄCK GÅRD

Rilax ekogård

STANIN HANIN

VI SÖKER NYLÄNDSKA PRODUCENTER