Rilax ekogård

kvalitetskött från inre skärgården

 

Rilax är en gammal släktgård från 1645 där jordbruket idag bedrivs ekologiskt. Rilax gård ligger i en kulturhistoriskt värdefull skärgårdsmiljö invid Bromarf kyrkoby, Raseborg.

 

Namnet Rilax har antecknats i historieböckerna redan på 1400-talet. Sedan 1725 har gården varit i den aminoffska släktens ägo och idag ägs och drivs gården av släktens åttonde generation. Det finns otaliga historiska byggnader på herrgårdens marker, av vilka de äldsta är från 1700-talet.

 

Sedan 1992 har Arja och Mikael Aminoff skött gården och nu är dottern Jessica Aminoff i färd med att ta över stafettpinnen. För alla oss som skött gården har ett intresse för naturen och miljön varit det som drivit oss i våra yrkesval. Arja är utbildad trädgårdsagronom, Mikael är forstmästare medan Jessica har både en agrologexamen och kompetens inom hästskötsel.

 

Genom århundradena har Rilax livnärt sig främst på jord- och skogsbruket, trots att även fisket och godstransporter med segelfartyg tidvis spelat en viss roll. I dagsläget är hästnäringen en viktig del av gårdens verksamhet med bland annat ridläger, träning och hästuppfödning på repertoaren.

 

Jordbrukets huvudinriktning är djurhushållning och särskilt ekologiskt nötkött. Vi har inriktat oss på nötdjur av rasen hereford och hereford-korsningar. Boskapen rör sig fritt utomhus året runt och under sommaren betar boskapen ett drygt halvår och bidrar till att bibehålla det traditionella odlingslandskapet. Till vintern flyttar djuren in till den lösdriftsladugård med ströbädd som blev klar 2014 – där finns det gott om ljus och plats för boskapen.

 

På gårdens åkrar produceras foder till djuren och spannmål för den ekologiska marknaden. Skogarna sköts likaså långsiktigt med hänsyn till naturens mångfald. En del av gårdens marker är fredade som naturskyddsområden.

 

För oss är det viktigt att djuren mår bra och att leva enligt ett ekologiskt tankesätt. Vi är med i foodhub för att vi vill främja försäljningen av ekologiska varor genom att erbjuda dem direkt till konsumenten.

 

Riilahdentie 354, 10570 Bromarv

[email protected]

0400-872 235

www.rilax.fi


Ahlbergs trädgård

AIRIKKALA

BOSGÅRD

Den ekologiska gården i Lehtokumpu

Gårdsboden i Kyrkslätt

KAUPUNKILAISTEN OMA PELTO

LILLKLOBB PERMACULTURE

MALMGÅRD

Mäntymäki ekogård

PICKALA GÅRD SWE

RÅBÄCK GÅRD

STANIN HANIN

VI SÖKER NYLÄNDSKA PRODUCENTER

VILTGÅRDEN