Mäntymäki ekogård

Huvudstadsregionens egna eko-plus hönsgård

 

Ekogården i Mäntymäki är belägen i Palopuro by i Hyvinge. Det vill säga nära huvudstadsregionen men ändå mitt i den frodiga landsbygden. Släkten Latostenmaa har odlat på gården sedan 1879 – en gård vars historia går tillbaka till år 1749.

 

På gården sysslade man länge med mångsidig bokskapskötsel och vår odling och våra åkrar har redan länge skötts på ett ekologiskt sätt. Idag producerar vi ekologiska ägg.

 

Vi vill för egen del bära vårt ansvar för miljön och vi vill bibehålla landsbygden livskraftig på ett hållbart sätt. Detta för att också framtida generationer ska kunna njuta av ren mat och ren natur. Till att börja med har vi förbundit oss att följa ekoproduktionens villkor, som garanterar att hönsen har mer utrymme än de har i vanliga hönsgårdar, att de får rent ekologiskt foder och naturljus och möjlighet att röra sig utomhus under sommaren. Det här är ändå inte tillräckligt för vår standard. När vi kallar vår gård för Mäntymäki eko-plus, ja då menar vi att vi strävar efter att främja miljöns och djurens välmåga ännu bättre än de standardiserade ekokraven stipulerar.

 

Vi packar alla äggen i packeriet för hand och vi transporterar äggen direkt till konsumenten högst inom en radie på 60 kilometer från vår gård. På det här sättet får våra kunder riktigt färska ägg och samtidigt belastar transporterna miljön i så liten grad som möjligt.

 

Vi strävar också efter självhushållning och att återvinna allt som bara går att återvinna. Vi matar hönorna med spannmål, som i huvudsak är från den egna gården, och spillningen plöjs ner för att göda det nya fodret från åkern. Hönsgården värms upp med träflis som delvis kommer från den egna skogen. Till våra framtida planer hör en distributionsbil som drivs med biogas och bruksel som kommer från solpaneler.

 

Våra hönor får leva ett så artspecifikt liv som möjligt. De kan röra sig fritt i hönsgården och får njuta av sandbad. Vi erbjuder hönorna möjligheten att röra sig utomhus året runt; om vintrarna kan de röra sig i den takbeklädda utomhusinhägnaden och om somrarna får de spatsera fritt på grönbetet.

 

Alla kunder är välkomna att bekanta sig med vår hönsgård och följa med hönornas sysslor under gårdsbodens öppethållningstider, lördagar klockan 10-13.

 

Mäntymäentie 52
05470 Hyvinkää
050-345 0703
[email protected]

www.mantymaen.fi


Ahlbergs trädgård

AIRIKKALA

BOSGÅRD

Den ekologiska gården i Lehtokumpu

Gårdsboden i Kyrkslätt

KAUPUNKILAISTEN OMA PELTO

LILLKLOBB PERMACULTURE

MALMGÅRD

PICKALA GÅRD SWE

RÅBÄCK GÅRD

Rilax ekogård

STANIN HANIN

VI SÖKER NYLÄNDSKA PRODUCENTER

VILTGÅRDEN