BOSGÅRD

Ekologiskt kött från fritt betande kor och läckra upplevelser

 

Bosgård etablerades 1614 vid Pernåvikens strand i Borgå skärgård. Gårdens rötter sträcker sig ända till 1200-talet. I dess närhet verkade Husholmens fästning och handelsplats, som tros ha fungerat som en bas för sjörövare.

 

Gården övergick i släkten Schildts ägo på 1950-talet. 1992 skaffade Kaarlo Schildt fransk Charolais-boskap till Bosgård – boskapen betade från första början fritt på gårdens marker under sommarhalvåret. År 2012 blev gården ett aktiebolag som ägs av Aarne Schildt och Marcus Walsh. Året därpå övergick Bosgård officiellt till ekologisk produktion.

 

Det är i första hand Aarne Schildt med familj som bor på gården. Aarne är agronom i fjärde ledet och han antar att han delvis riktat sig in på sin yrkesbana tack vare blodsbanden. En personlig passion och ett starkt intresse för branschen har spelat en avgörande roll på Schildts väg till boskapsuppfödare. Bosgård har specialiserat sig på att föda upp boskap som betar fritt på ängarna, det här är bland annat enligt Världsnaturfonden WWF:s köttguide det mest miljövänliga sättet att producera nötkött. Boskapen betar fritt från början av våren till sent på hösten, samtidigt sköter de om att bibehålla det traditionella odlingslandskapet och bidrar till att öka naturens mångfald.

 

Alla våra nötkreatur är biffkor av Charolaisrasen, som är förädlad uttryckligen för det franska kökets behov. Bara det säger något om köttets kvalitet. Boskapen är gårdens verkliga ryggrad och en källa till omåttlig stolthet. Vi odlar också foder till djuren, höstsäd, havre och bondbönor. Vi är självförsörjande vad gäller fodret och vi producerar även själva all vår värmeenergi. I framtiden siktar vi på hundraprocentig självförsörjning av energi.

 

Vi sköter skogen enligt kontinuitetsskogsbrukets metoder – utan kalhyggen. Det är också en hederssak för Bosgård, som ligger vid kusten, att skydda Östersjön. Vi återvinner gödselämnen på ett effektivt sätt och vi strävar på alla vis efter att undvika övergödning.

 

Bosgård är en öppen lantgård där det bland annat finns ett café och naturstigar. Vi arrangerar en massa olika evenemang och välkomnar våra gäster att bekanta sig med vår verksamhet. Vi säljer allt kött direkt utan mellanhänder – i huvudsak till privata kunder. 

 

Vi är med i foodhub av nyfikenhet för en ny och innovativ försäljningskanal. Foodhub har stort potential och det är fantastiskt att vi får vara med om att utveckla det hela. Det finns ett afrikanskt ordspråk som är talande i sammanhanget: “Om du vill färdas snabbt, rör dig ensam. Om du vill komma långt, rör dig tillsammans med andra.”

 

Bosgårdintie 68
06200 Porvoo
040-533 6327
bosgard(at)bosgard.com
www.bosgard.com


Ahlbergs trädgård

AIRIKKALA

Den ekologiska gården i Lehtokumpu

Gårdsboden i Kyrkslätt

KAUPUNKILAISTEN OMA PELTO

LILLKLOBB PERMACULTURE

MALMGÅRD

Mäntymäki ekogård

PICKALA GÅRD SWE

RÅBÄCK GÅRD

Rilax ekogård

STANIN HANIN

VI SÖKER NYLÄNDSKA PRODUCENTER

VILTGÅRDEN