AIRIKKALA

rättvist och nära

 

Airikkala är en bondgård i Uotila by i Nurmijärvi. Vårt familjeföretag har djupa rötter: vi odlar på och våra djur betar på marker som hört till en gård som etablerades redan år 1553 – vi är den 19:e generationen på Airikkala.

 

Vi heter Mona och Ilari Airikkala och det var vi som – efter ett långt uppehåll – hämtade får tillbaka till gården år 2011. Vi började med fårskötsel för att vi ville ha mera lantliv i vår vardag som en motvikt till arbetet i Helsingfors. Dessutom passar finskt lantrasfår väldigt bra här, för den är en del av bondekulturen. Fåren spelar också en viktig roll i att bibehålla det traditionella odlingslandskapet.

 

Först flyttade tackorna Paistiina, Rosmariina, Kareniina ja Viuliina till gården. De första kalvarna föddes kort därpå och numera betar redan ett par hundra lamm och kalvar på våra ängar om somrarna.

 

År 2015 gjorde vi ett ekoavtal och sedan våren 2017 är alla våra åkrar och djur införlivade i den ekologiska produktionen. Egentligen har förändringen inte varit så stor, eftersom vi alltid tillämpat väldigt ekologiska och naturvänliga metoder i vår djuskötsel.

 

Djurens välmåga och ett artspecifikt liv är grundpelare i ekologisk produktion. Hos oss bor tackorna året runt i samma flock. Vi strävar alltid efter att ordna matandet så att djuren kan röra sig fritt ut och in året runt.

 

Kalvandet inträffar hos oss årligen i början av våren. Kalvarna hinner på det här viset växa sig tillräckligt stora inför betesperioden – och då kan de börja äta gräset effektivt när det blir grönt i maj. Längs med sommarhalvåret flyttar vi på kullen från den ena ängen till den andra.

 

Vi får allt vårt gräsfoder från våra egna åkrar. Under kalvningstiden matar vi även tackorna med ekologiskt havre och bondbönor odlade på en ekologisk gård i grannskapet.

 

Vid sidan av lammkött producerar vi taljor, ylletråd samt sparris – den sistnämnda delikatessen började vi odla våren 2017. Nu väntar vi på att sparrisens rotverk ska växa sig tillräckligt starka så att vår första skörd ska kunan bli klar 2019.

 

Precis som andra små gårdar är vi intresserade av direktförsäljning. På det här sättet kan vi hålla hela distributionskedjan under uppsikt och kan utveckla den på ett effektivt och smidigt sätt. Vi är med i foodhub för att vi är intresserade av nya försäljningskanaler.

 

Airikkalantie 48
01860 Perttula
046- 810 2444
[email protected]
www.airikkala.fi

facebook.com/airikkalantila
instagram.com/airikkala.fi


Ahlbergs trädgård

BOSGÅRD

Den ekologiska gården i Lehtokumpu

Gårdsboden i Kyrkslätt

KAUPUNKILAISTEN OMA PELTO

LILLKLOBB PERMACULTURE

MALMGÅRD

Mäntymäki ekogård

PICKALA GÅRD SWE

RÅBÄCK GÅRD

Rilax ekogård

STANIN HANIN

VI SÖKER NYLÄNDSKA PRODUCENTER

VILTGÅRDEN