Näin me tehtiin foodhub – Uudenmaan ruoka

Lyhyt kuvaus miten Suomen ensimmäinen food hub perustettiin. Kokeilussa oli mukana paikalliset pien- ja luomutilat plus paikalliset kotitaloudet. Lue mitä tehtiin ja ketkä olivat mukana.

Projekti oli osa Sitran kiertotalouden avainaluetta. Projekti toteutti kiertotalouden tiekartan kestävän ruokajärjestelmän painopistettä, ja painopisteen yhtä pilottia: ”Edistetään ruuan yhteisöllistä tuottamista, uusia omistajuusmalleja ja jaettua kuluttamista. Mahdollistaa ruuantuotannon ja ruokaketjujen läpinäkyvyyttä, ruuan jakamista ja ruuan arvostuksen lisääntymistä. Ohjeistetaan ja levitetään uusia omistusmalleja kuten pelto-osuuskuntia. Huomioidaan myös koulutuksellinen näkökulma.”